Transformatie van café naar appartementen

Via een tussenpersoon werd ons gevraagd twee heren bij te staan in de financiering van een transformatie project in Wormerveer. De ondernemers hadden eerder een pand gesplitst en gerenoveerd. De vergunning voor transformatie naar appartementen was al ontvangen. De wens was een deel van de aankoop te financieren en een volledig bouwdepot om de appartementen Turkey op te leveren. De lening werd door verkoop na 6 maanden ingelost